Hieronder staan de algemene voorwaarden bij het gebruik van SareeSwap als klant of particuliere verkoper.
Artikel 1 – Definities: 
 • SareeSwap: KvK 68711395, vestigingsnr. 000037127195
 • Omgeving: www.sareeswap.nl
 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen de door SareeSwap aangewezen productcategorieën, aan Klanten kunnen aanbieden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving
 • Artikelen: Alle tweedehands producten waarvan SareeSwap kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 • Klanten: Een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 • (Particuliere) Verkoper: Iedere natuurlijke persoon die een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door SareeSwap als verkoper is geaccepteerd.
 • Dashboard Verkoper: het Dashboard waar de Particuliere Verkoper zijn producten kan plaatsen, bestellingen kan bijwerken en instellingen kan aanpassen waar nodig.
 • Attributen: eigenschappen van een aangeboden Artikel, zoals Maat (Europese maten), Gewicht (in kg), Bewerkingen (hoeveelheid) en de Staat (Nieuw, Zo goed als nieuw, Gebruikt).
 • Verkoopaccount: het door de Particuliere Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 • Klantaccount: het door de Klant/Gebruiker in de Omgeving aangemaakte account
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Particuliere Verkoper via het Platform.
 • Store-pagina: De virtuele winkel van de Particuliere Verkoper.
 • Vergoeding: de door SareeSwap aan de Particuliere Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vast relatief component met een minimum bedrag.
 • Verkoopprijs: prijs van een Artikel inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage, inclusief btw en exclusief de servicebijdrage. 
 • PostNL is de logistieke partner die wij adviseren aan de Particuliere Verkoper om verkochte Artikelen te verzenden naar de Klant. Verzendkosten zijn maximaal € 6.95 bij zendingen tot 10 kg. Tussen de 10-20 kg zijn de verzendkosten van pakketten maximaal €13.25.
 • Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden en Privacybeleid op deze pagina.
Artikel 2 – Verkoopaccount 
 1. Iedere Particuliere Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen, waaronder de verplichting deze Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. Om als Particuliere Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper.
  • a) te beschikken over een account bij SareeSwap;
  • b) een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;
  • c) te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  • d) te beschikken over een Nederlandse, Belgische of Franse betaalrekening;
  • e) te beschikken over een Nederlands, Belgisch, Frans of Duits postadres.
 4. De Particuliere Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om één (1) Verkoopaccount aan te maken, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.
 6. De Particuliere Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of Verkoopaccount. SareeSwap is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.
 7. Indien de Particuliere Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens SareeSwap, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is SareeSwap gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Verkoopaccount.
 9. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.
 10. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.
 11. De Particuliere Verkoper zal uiterlijk binnen 5 werkdagen het verkochte Artikel ter verzending aanbieden op een PostNL retail-locatie. De Particuliere Verkoper zal de status van de bestelling in zijn Dashboard Verkoper wijzigen naar ´Verzonden´ en zal hierbij de Track & Trace code van PostNL plaatsen in het veld voor de Track & Trace. Deze Track & Trace code is te zien op het digitaal of fysiek verzendbewijs bij het afgeven van de zending op een PostNL Retail-locatie.
 12. De Particuliere Verkoper zal binnen 24 uur reageren per mail op vragen (enquiries) van Gebruikers en Klanten,
Artikel 3 – Aanbod 
 1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen tweedehands Artikelen aanbieden. De Particuliere Verkoper dient verplicht aan te geven in welke categorie het Artikel zich bevindt en de Particuliere Verkoper is verplicht de gegevens voor de Attributen in te vullen naar waarheid. Mochten deze gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld en de Klant kan dit bewijzen dan krijgt de Particuliere Verkoper niet de Verkoopprijs – Vergoeding op zijn/haar rekening gestort. Het is daarom van belang om heldere foto´s te uploaden bij het plaatsen van een Artikel. Heldere foto´s worden gemaakt bij daglicht, met een neutrale achtergrond en ook foto´s waarop je het Artikel draagt.
 2. SareeSwap is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is SareeSwap gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op SareeSwap als gevolg daarvan. SareeSwap behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door SareeSwap zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers, welke Handleiding, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door SareeSwap van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
 4. Het staat SareeSwap vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van SareeSwap. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is SareeSwap gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. SareeSwap is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van SareeSwap niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van SareeSwap schadelijk kan zijn voor de goede naam van SareeSwap, het Platform of derden.
 6. Het Aanbod van de Verkoper moet minimaal een bepaalde kwaliteit hebben, dus er mogen geen scheuren, vlekken of andere beschadigingen zijn op de kleding. Is dit wel het geval dan moet dit expliciet vermeld worden in de omschrijving van het Artikel. Mocht de Klant toch beschadigingen zien op de kleding bij ontvangst van het Artikel die eerder niet bekend waren, dan is de Verkoper verplicht het Artikel retour te nemen als de Klant dit zou willen. De Koper krijgt in dit geval zijn geld terug van de Verkoper. SareeSwap rekent in dit geval alsnog de Vergoeding aan de Verkoper.
Artikel 4 – Bestelling en levering 
 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij SareeSwap een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel.
 2. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de geplaatste bestelling door de Klant via het Platform. De Particuliere Verkoper krijgt een bevestigingsmail zodra de bestelling is gedaan op het Platform op het email-adres dat is gebruikt bij het creëren van een Verkoopaccount.
 3. Een bestelling voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de ‘Voorwaarden’ op deze pagina.
 4. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Particuliere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.
 5. De Particuliere Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van een van de PostNL locaties om het Artikel te verzenden. Het Artikel moet zelf worden ingepakt en binnen vijf dagen worden aangeboden op een van deze locaties waar het pakket van het Artikel kan worden gefrankeerd en verzonden. Locaties kunnen hier gevonden worden: https://www.postnl.nl/locatiewijzer#/?productid=23&productpanel=postoffice
 6. In het Dashboard Verkoper van de Particuliere Verkoper moet de Particuliere Verkoper de status van de bestelling veranderen naar ´Verzonden´ en de Track & Trace code invullen in het veld ¨[Barcode shipment ID]¨. De Klant krijgt hiermee automatisch de Track & Trace per email.
 7. De Verkoper houdt zijn verzending in de gaten met de Track & Trace code op https://jouw.postnl.nl/#!/track-en-trace/zoeken
 8. Zodra het Artikel is bezorgd bij de Klant moet de Particuliere Verkoper de status van de bestelling in het Dashboard Verkoper aanpassen van ´Verzonden´ naar ´Afgerond´.
 9. Als de status komt te staan op ´Afgerond´ EN het product is inderdaad bezorgd na check bij PostNL gaat SareeSwap over tot betaling van de Verkoopprijs minus de Vergoeding. De betaling zal max 5 werkdagen in beslag nemen en zal worden gestort op het IBAN-nummer dat bekend is in het profiel van de Particuliere Verkoper.
 10. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor (de staat van) het Artikel wat de Particuliere Verkoper heeft verzonden naar de Klant. Als dit Artikel niet is conform verwachting van de Klant gelet op de foto´s en ingevulde gegevens zoals bijvoorbeeld staat en maat, dan moet de Klant contact opnemen met SareeSwap. Na beoordeling van SareeSwap kan het dat de Particuliere Verkoper het geld van de (Verkoopprijs –  Vergoeding) niet krijgt, omdat het Artikel niet voldoet aan de geschetste verwachting door de Particuliere Verkoper.
Artikel 5 – Klantrelatie 
 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Particuliere Verkoper en de Klant.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat SareeSwap geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden” moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Particuliere Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen SareeSwap en de Klant en zien op de door SareeSwap te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. SareeSwap is gerechtigd de “Algemene voorwaarden & Privacybeleid” van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. Als de Particuliere Verkoper contactgegevens (zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer, email-adres of facebook-messenger account) doorgeeft aan de Potentiële Koper wordt het account van de Particuliere Verkoper verwijderd.
 4. De Particuliere Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de Klant zich kan wenden tot SareeSwap. De Particuliere Verkoper zal SareeSwap vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens SareeSwap, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 5. De Particuliere Verkoper erkent dat SareeSwap zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Particuliere Verkoper zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt. United Wardrobe behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
 6. Het contact na de verkoop is voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper, los van vragen die worden gesteld aan het Platform per mail.
 7. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden (van SareeSwap die mogelijk van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 8. SareeSwap stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. De Particuliere Verkoper machtigt SareeSwap hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren in geval van onrechtmatig gebruik van SareeSwap zonder dat SareeSwap partij wordt bij de Koopovereenkomst.
Artikel 6 – Klant
 1. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van de Voorwaarden op deze pagina.
 2. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij verkopers kan slechts met instemming van betrokken partijen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden SareeSwap kopen bij verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SareeSwap worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door SareeSwap ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s).
 5. SareeSwap heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.
 6. De Klant dient tenminste een Klantaccount bij SareeSwap te hebben waarbij de Klant per email bereikbaar is.
 7. SareeSwap is gerechtigd om bestellingen voor artikelen van Particuliere Verkopers niet te verwerken dan wel daar afwijkende voorwaarden aan te verbinden.
 8. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. SareeSwap raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 9. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 10. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden op deze pagina en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 11. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.
Artikel 6.1 – Koop
 1. De Klant erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat SareeSwap geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Klant over gaat tot aanschaf van het door Verkoper aangeboden product.
 2. Bij vragen/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkoper, dient de Klant zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Particulier Verkoper middels het e-mailadres van de Particuliere Verkoper dat staat vermeld op de Store-pagina van de Particuliere Verkoper. De Klant erkent dat SareeSwap op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product. SareeSwap staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper of de Klant.
 3. In geval van een dispuut tussen de Verkoper en de Klant over het al dan niet verzonden zijn, dan wel geretourneerd zijn van producten, dienen de Verkoper en de Klant eerst te pogen dit onderling op te lossen. Indien Verkoper en de Klant niet tot een oplossing komen, zal United Wardrobe zich inspannen om een oplossing te vinden tussen Koper en Verkoper. Verkoper is verplicht om medewerkering te verlenen aan een oplossing. Indien Koper en Verkoper niet tot een oplossing komen zal United Wardrobe desgevraagd een bindend besluit nemen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door de Verkoper respectievelijk de Klant zal hierin leidend zijn. Verkoper en de Klant vrijwaren United Wardrobe voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.
Artikel 7 – Betalingen  
 1. De Particuliere Verkoper betaalt aan SareeSwap per via het Platform verkocht Artikel een Vergoeding. Deze vergoeding betreft 10% van de totale verkoopsom. De Particuliere Verkoper erkent dat SareeSwap gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Particuliere Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd. 
 2. SareeSwap zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan SareeSwap betalen. SareeSwap zal de betalingen van de Klanten incasseren. SareeSwap behoudt zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Particuliere Verkoper verleent hierdoor aan SareeSwap het onherroepelijk recht om in naam van SareeSwap en met uitsluiting van de Particuliere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 3. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Particuliere Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan SareeSwap kan plaatsvinden. De Particuliere Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan SareeSwap de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Particuliere Verkoper.
Artikel 8 – Betaling door SareeSwap aan Particuliere Verkoper 
 1. De door SareeSwap ontvangen betalingen worden door Sareeswap, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Particuliere Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. De door SareeSwap ontvangen betalingen van de Klanten worden in beginsel door SareeSwap circa eenentwintig (21) dagen vastgehouden. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door SareeSwap in beginsel dagelijks, nadat voornoemde termijn is verlopen. SareeSwap maakt voor deze betalingen een factuur op. Na afloop van de in dit artikellid genoemde reserveringstermijn van circa eenentwintig (21) dagen, wordt de desbetreffende van de Klant ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Particuliere Verkoper overgemaakt.
Artikel 9 – Privacy 
 1. SareeSwap verstrekt aan de Particuliere Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Particuliere Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. Het betreft in ieder geval naam, adres, woonplaats en emailadres.
 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Particuliere Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Particuliere Verkoper aansprakelijk voor alle door SareeSwap geleden schade.
Artikel 10 – Garanties en verplichtingen 
 1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Handleiding voor Particuliere Verkopers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat:
  • a) alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door SareeSwap zijn opengesteld;
  • b) de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn;
  • c) de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • d) de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • e) de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • f) het handelen van de Particuliere Verkoper en/of Artikelen van de Particuliere Verkoper de reputatie en/of het imago van SareeSwap of de Omgeving niet zullen schaden;
  • g) door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden, de Handleiding voor Particuliere Verkopen, de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • h) zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van SareeSwap terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Particuliere Verkoper zal SareeSwap vrijwaren tegen alle schade van claims tegen SareeSwap als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Particuliere Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 
 1. SareeSwap verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle (sociale) media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle SareeSwap Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van SareeSwap en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SareeSwap mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van SareeSwap en derden volledig respecteren.
 3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element SareeSwap of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van SareeSwap logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van SareeSwap.
Artikel 12 – Beëindigen SareeSwap Particuliere Verkoperschap 
 1. SareeSwap is ten alle tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Particulier Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als SareeSwap vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van SareeSwap verstoort of naar oordeel van SareeSwap schadelijk kan zijn voor de goede naam van SareeSwap of derden.
 2. SareeSwap s tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.
Artikel 13 – Gevolgen eindigen SareeSwap Particuliere Verkoperschap 
 1. Indien het Particuliere Verkoperschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:                                                                                                                                 a) wordt het Verkoopaccount geblokkeerd                                                                                                                                                                                           b) is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de SareeSwap merken ((voor zover dat recht                    al bestond) te gebruiken.
 2. De Particuliere Verkoper  kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door SareeSwap in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkoperschap door SareeSwap en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid 
 1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Particuliere Verkoper vrijwaart SareeSwap volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart SareeSwap voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is  is van opzet en/of grove schuld van SareeSwap, is SareeSwap op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc. SareeSwap staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Particuliere Verkoper of de Klant.
 5. In geval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat SareeSwap in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,– (zegge: honderd euro) per jaar.
Artikel 15 – Diversen 
 1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van SareeSwap en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens SareeSwap. De Particuliere Verkoper vrijwaart SareeSwap volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Particuliere Verkoper s niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij SareeSwap hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. SareeSwap is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Particuliere Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. In geval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers voor de Particuliere Verkoper niet acceptabel zijn, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Particuliere Verkoper stemt er mee in dat  haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij United Wardrobe bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 1. De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Sareeswap deelt jouw data niet met derden en gebruikt de data die er is puur om de gebruikerservaring van de Klant en Particuliere Verkoper te bevorderen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.